Revize - Elektroservis počítačů, notebooků a elektroinstalace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Revize

Elektro
 
Revize elektrického zařízení do 1000V:

  • Rozvody pevnĕ uložené, nepohyblivé, jako například svĕtelné, zásuvkové obvody a veškeré obvody s napĕtím od 230V  do 1000V, včetnĕ jistících prvků a komponentů.
  • Revize se rozdĕlují podle časové příslušnosti a obsahu na: výchozí, periodické, mimořádné, dílčí.
  • Termíny provádĕní tĕchto revizí stanovuje ČSN 33 1500 a také ČSN 33 2000-6.


CENA:  100 - 150,- Kč / okruh (zapojený jistič), čím rozsáhlejší zařízení, tím nižší cena. Minimální cena revize je 2 000,- Kč (zahrnuje dopravu po Praze, vypracování a zaslání protokolu o revizi).
Doprava mimo Prahu: 12,- Kč/km

 
Revize ochrany před bleskem (hromosvodů):

  • Ochranou před bleskem se rozumí veškeré nadzemní i zemní části soustavy, tedy jímací tyče, pomocné jímače, kovové části instalované na střeše objektů, svody, zemniče apod.
  • Termíny prováděných revizí stanovuje ČSN 33 1500.


CENA: 600 - 1 200,- Kč / svod, záleží na výšce budovy a provedení hromosvodné soustavy. Minimální cena revize je 2 000,- Kč  (zahrnuje dopravu po Praze, vypracování a zaslání protokolu o revizi).                                                              
Doprava mimo Prahu: 12,- Kč/km


 
Revize elektrických spotřebičů:

  • Jedná se o elektrické spotřebiče připojené k síti pohyblivým přívodem, kterých je možno se při provozu dotýkat, nebo které se přímo drží v ruce.
  • Jedná se o rozsáhlý sortiment elektrických spotřebičů, jako například ruční nářadí, kancelářská a výpočetní technika, lednice, vařiče, rychlovarné konvice, svítidla, elektronika a podobné vybavení každé firmy.
  • Rozdělení do tříd, termíny provádění, to vše určuje norma ČSN 33 1600 ed. 2.


CENA:  60 - 90,- Kč / spotřebič, čím více spotřebičů, tím nižší cena. Minimální cena revize je 2 000,-Kč  (zahrnuje dopravu po Praze, vypracování a zaslání protokolu o revizi).
Doprava mimo Prahu: 12,- Kč/km

 
Zkoušky elektrických zařízení strojů:

  • Elektrickým zařízením strojů se rozumí elektrické, elektronické zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou.
  • Zkoušky se provádějí dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 2 a norem souvisejících, v termínu nejpozději jednou za 12 měsíců.


CENA: od 250 - 300,- Kč / stroj, záleží na velikosti a složitosti stroje. Minimální cena revize je 2 000,- Kč (zahrnuje dopravu po Praze, vypracování a zaslání protokolu o revizi).
Doprava mimo Prahu: 12,- Kč/km

 
Kontaktní osoba: Jan Beránek
IČO: 88625826

Webové stránky vytvořil: Jan Beránek© 2011-2019 

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky